6 nov 2018

PrimA4a helpt glastuinbouwers met waterberging

Buren Mondo Verde (groene kamerplantenkwekerij met vooral Ficus Ginseng) en Florensis Cut Flowers (leverancier van plantmateriaal voor snijbloemen) groeien en breiden uit in het glastuinbouwgebied PrimA4a. Dankzij het slimme masterplan voor het gebied kon de noodzakelijke waterbergingscompensatie voor de nieuwbouw worden gevonden aan de A4 in plaats van op eigen terrein. Met hulp van SGN.

Waarom die uitbreiding?

Louis Bakker (eigenaar Mondo Verde)
‘Mijn zonen zijn onlangs in het bedrijf gestapt. Zij zijn ambitieus en willen het bedrijf laten groeien. Belangrijke stap was daarom een uitbreiding van de kwekerij hier op het terrein. We hebben uiteindelijk gekozen voor 8.500 m2 extra. De bouw is afgerond.’

Adriaan Vonk (directeur Florensis Cut Flowers)
‘Ook onze productie groeit en daarom hebben we besloten om 13.000 m2 extra kasruimte neer te zetten voor de productie van plantmateriaal voor snijbloemen Met name de verkoop van Lisianthus jonge planten stijgt al jaren. De nieuwe kas is in november in gebruik genomen.’

Waterberging in PrimA4a

Louis Bakker
‘We wisten dat we ‘vervangend water’ moesten creëren. Immers met de bebouwing verdwijnt oppervlakte waar de regen zijn natuurlijke weg vindt. Je moet dan 15% van de nieuwe bebouwing aanhouden voor aan te leggen waterberging. Toen kwam de gebiedsmanager van PrimA4a in beeld. We hebben altijd goed contact met elkaar en spraken dus ook met hem over de uitbreiding. Hij gaf toen aan dat SGN goed kon helpen als het ging om de waterberging.’

Adriaan Vonk
‘Als buren liepen we toevallig tegen hetzelfde probleem aan op hetzelfde moment. Zo’n waterberging kost geld, maar vooral veel tijd, moeite en ruimte. Wij moesten een enorme vijver van 1200 m2 graven op eigen terrein.’

Compensatie bij de A4

Louis Bakker
‘Bij het masterplan voor PrimA4a is gelukkig als iets verder vooruitgekeken en geanticipeerd op de komst van nieuwe bedrijven of uitbreiding van bestaande glastuinbouwbedrijven en bijpassende kassen. In die tijd is extra waterberging aangelegd vlakbij de A4, veel meer dan toen noodzakelijk was. Daar kunnen wij nu gebruik van maken door daar als het ware in een rekening courant verhouding het aantal vierkante meters waterberging te kopen. Bovendien hoeven we dankzij bemiddeling van SGN ook minder vierkante meters te kopen dan we op eigen terrein hadden moeten aanleggen.’

Adriaan Vonk
‘We moesten beide een bedrag betalen voor die compensatiewaterberging van PrimA4a, die vierkante meterprijs was ook lager dan als we het zelf hadden moeten aanleggen. En dan hoefden we het dus niet zelf te doen en konden we de ruimte om op ons eigen terrein voor andere zaken gebruiken. Dus uiteindelijk is deze oplossing pragmatisch en geeft ook nog een besparing van enkele duizenden euro’s. Het is fijn dat het zo is opgelost.’

Wat is waterberging?

Regenwater dat op een onverharde bodem valt, dringt voor een belangrijk deel in de bodem. Ter plaatse van verhard oppervlak zoals bebouwing en terreinverharding dringt het regenwater nauwelijks in de bodem: vrijwel al het water stroomt direct af naar het slotenstelsel. Dit betekent dat het waterpeil bij een flinke regenbui snel kan stijgen. Om te voorkomen dat wateroverlast ontstaat, is de aanleg van extra waterberging van belang (bron Hoogheemraadschap).