7 jun 2019

PrimA4a: nieuw kloppend hart voor de moderne tuinbouw

PrimA4a bruist van de energie en vernieuwing. Een goed moment om terug te blikken op de ambities en behaalde resultaten de afgelopen jaren. Bekijk de video ⇩

Ambities aan de A4

De gemeente Haarlemmermeer en Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland vonden elkaar in de ambities voor PrimA4a. PrimA4a is een project met twee complementaire pijlers: de ontwikkeling van een nieuw, goed bereikbaar glastuinbouwgebied tegen de A4, vlakbij Schiphol. Plus de revitalisering van de verouderde glasgebieden rond het naastgelegen Rijsenhout. Dit moest zorgen voor meer leefbaarheid en ruimte voor nieuwe bedrijven.

Lessen uit de praktijk

In weerwil van planologische ontwikkelingen en de financieel-economische crisis zijn gemeente en SGN zij aan zij blijven werken aan deze ambitie. Als we nu in 2019 terugkijken zien we dat zowel de nieuwontwikkeling als de herstructurering gerealiseerd is. In nieuw en in bestaand kassengebied zijn vooroplopende ondernemingen neergestreken en veel oude kassen zijn gesloopt en opgeruimd. De integrale plannen van 2006 zijn overigens niet volledig waargemaakt. Maar dat is ook niet verrassend; wensen en ambities in een dergelijk langjarig project worden onderweg aangepast. Zo hebben we in 2013 de eerdere samenwerkingsovereenkomst herijkt tot een meer realistische aanpak die recht deed aan de feitelijke situatie rond eigendom, planologie en marktbehoefte.

Inspirerend resultaat

Voor de komende jaren ziet SGN goede kansen om PrimA4a af te ronden op een aansprekende wijze die recht aan de plannen van toen. Dan is er ook een gebied tot stand gekomen dat recht doet aan de nieuwste inzichten rond leefbaarheid, duurzaamheid en economie, in de dynamische omgeving vlakbij Schiphol. Het eindbeeld van PrimA4a is waarschijnlijk anders dan bedacht aan de tekentafels in 2006. Maar het resultaat is veel waardevoller: een leefbare omgeving die een aantrekkelijk speelveld is voor moderne en ‘state of the art’ tuinbouwondernemingen in de volle breedte van deze dynamische sector en in een goede verstandhouding met alle stakeholders.

Nieuwe ambities PrimA4a