16 jul 2018

Inrichtingsplannen openbaar gebied rond Schenkeveld

Op 12 juli zijn in de Ontmoetingskerk in Rijsenhout tijdens een inloop- en informatieavond de plannen gepresenteerd voor deelplan 4. Deelplan 4 gaat over het openbare gebied rond het bedrijf van Schenkeveld. Op de goedbezochte avond konden de plannen op de goedkeuring rekenen van bezoekers. Momenteel loopt er nog een planologische procedure over het ontwerp en toetst ook de gemeente de beheerplannen. Hieronder vindt u de plannen – met daarin veel informatie over de aantrekkelijke inrichting van het gebied en de mogelijkheden voor natuur en recreatie.

Download de brochure